Welkom op de website van Muziektheatergezelschap Muzemento

             Muzemento021114 8bew1

 

                                                                                         HARTELIJK BEDANKT!!!!

Op 2 juni heeft Muzemento zich van haar meest verrassende kant late zien met de helemaal in eigen beheer ontwikkelde eenakter 'Mingo'. Het was een daverend succes voor onszelf, het publiek èn in de pers. Zie verderop op deze site foto- en filmmateriaal, en de recensie. Vanaf deze plek wil Muzemento iedereen die hier aan heeft bijgedragen hartelijk bedanken!!

 

 

Muzemento is al meer dan 60 jaar hèt Muziektheatergezelschap van Tilburg. De verfrissende mix van jong en oud staat garant voor bijzondere producties en concerten, waarbij we geen uitdaging uit de weg gaan. Kenmerkend is de gezellige, ongedwongen sfeer waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar talenten te ontplooien. Hierdoor kunnen decor- en kledingontwerp, teksten en solisten grotendeels uit het koor zelf worden gehaald. Koorleden kunnen daarnaast zitting nemen in het bestuur en verschillende commissies. Door de onderlinge samenwerking waarin iedereen zichzelf meeneemt, wordt de rijke muzikale traditie uit het verleden gehandhaafd en is er tegelijkertijd veel ruimte voor vernieuwing.

Muziektheatergezelschap Muzemento repeteert op dinsdagavond, van 20.00 tot 22.30 in Wijkcentrum het Kruispunt, Sinopelstraat 2 in Tilburg. Onder leiding van dirigent Arjan van Baest en pianist/repetitor Mark van Nispen wordt naast het instuderen van de muziek gewerkt aan koorklank, balans en een juist stemgebruik. Om hier extra aandacht aan te besteden, wordt daarnaast regelmatig een externe stemcoach en logopediste ingezet.

 

Deze repetitie-avond is altijd voor het publiek opengesteld. Mocht u onze repetitie bij willen wonen, dan bent u daarvoor op de dinsdagavond van harte uitgenodigd!

 

 

facebook  twitter  youtube